Cauzele accidentelor de muncă

Din analiza cauzelor care au condus la producerea unor accidente se pot propune reguli şi proceduri de lucru care să elimine total riscurile de accidentare.

Statistica accidentelor de muncă evidenţiază cele mai frecvente cauze:
a) Efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor de muncă
b) Căderea de la aceeaşi înălţime
c) Căderea de la înălţime
d) Neefectuarea unor operaţii indispensabile securităţii muncii

Cauzele principale, alte cauze, cât şi alte constatări se stabilesc, de regulă având o informare directă bazată pe declaraţiile martorilor şi ale accidentatului (când este posibil), pe determinări, măsurători şi expertize pentru a dezvolta cât mai mult descrierea locului unde s-a produs evenimentul, echipamentul de muncă şi împrejurările în care s-a produs evenimentul.
Evenimentul se produce de regulă din cauza unor lipsuri sau defecte ale echipamentelor de muncă sau ale mediului de muncă, începând cu deficienţele în repartizarea sarcinii de muncă, în îndrumarea şi supravegherea lucrătorilor sau condiţii de muncă necorespunzătoare, fapt ce provoacă o serie de leziuni sau îmbolnăvirea profesională a lucrătorilor.
În descrierea evenimentului şi în relevarea cauzelor se impune să se respecte ordinea în care s-a produs evenimentul. Analiza cauzelor trebuie să înceapă în aval, respectiv de la cauzele finale care au provocat leziunea, procedând în continuare la stabilirea cauzelor din amonte.
Punctul final pentru stabilirea raspunderilor il constituie cauzele initiale, respectiv substratul cauzal..
Dezvaluirea si elucidarea cauzelor se rezolva punandu-se si raspunzand la intrebarile „de ce a aparut cauza finala, ce a provocat-o, cine a provocat-o, ce omisiune, ce deficienta sau defectiune a facut posibila aparitia ei”.
Pentru ca un accident să se producă este necesar să se intersecteze 2 disfuncţii ale sistemului de muncă, una de natură umană şi a doua proprie mijlocului de producţie sau mediului de muncă.
Răspunderea pentru producerea unui accident se atribuie indiferent de nivelul ierarhic, tuturor factorilor implicaţi atât din sistemul de muncă, cât şi a celor legaţi de proiectarea sau executarea mijloacelor de producţie.

Masurile stabilite pentru prevenirea altor accidente similare vizeaza:
• Orirea, interzicerea functionarii;
• Gasirea unor solutii tehnice noi si aplicarea acestora;
• Completarea sau perfectionarea actelor normative existente;
• Organizarea si controlul conducerii procesului de productie;
• Eliminarea posibilitatilor ca eroarea umana sa devina cauza;
• Restructurarea procesului de productie, astfel incat executantii sa fie scosi in afara zonei periculoase.

Exemple de cele mai expuse domenii de activitate


extracţia şi prepararea cărbunelui

construcţii (locul 1 la decese)

industria metalurgică

transporturi (locul 2 la decese)

silvicultură (locul 3 la decese)
Exemple de cele mai expuse meserii
• Lacatus mecanic
• Miner de subteran
• Sofer de camion
• Muncitor la demolari
• Electrician
• Sudor electric
• Sofer de camioane

Cum ne pretejăm

• utilizaţi corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
• utilizaţi corect echipamentul individual de protecţie acordat;
• nu scoateţi din funcţiune dispozitivele de securitate ale echipamentelor sau clădirilor;
• nu modificaţi/schimbaţi dispozitivele de securitate ale echipamentelor sau clădirilor;
• cooperaţi cu angajatorul;
• însuşiţi-vă şi respectaţi prevederile de securitate şi sănătate în munca.