-Instructajul periodic se face întregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de protectia muncii. Acest instructaj, se va completa ,în mod obligatoriu si cu demonstratii practice

-Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat , în urmatoarele cazuri:

-a Când un angajat a lipsit peste 30 de zile lucratoare.

-b Când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele tehnologice ,

ori s-au adus modificari la echipamentele existente.

-c Când au aparut modificari ale normelor de protectia muncii sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii ,inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri în unitate.

-d La reluarea activitatii dupa accident de munca.

-e La executarea unor lucrari speciale.