Situaţie excepţională - întreruperea condiţiilor normale de viaţă şi activitate  a populaţiei la un obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural sau biologico-social, care  conduc sau pot conduce la pierderi umane şi materiale;

Lezaţi – persoanele, sănătatea cărora au fost afectată în urma acţiunii factorilor, cauzaţi de situaţia excepţională, şi care necesită asistenţă medicală.

Pierderi sanitare – numărul lezaţilor, care au suferit în urma acţiunii factorilor situaţiei excepţionale.

Consecinţe medicale ale situaţiei excepţionale – urmări ale acţiunii factorilor situaţiei excepţionale, care se manifestă prin prezenţa pierderilor sanitare, înrăutăţirea situaţiei sanitar-epidemiologice, dereglarea funcţionării instituţiilor sistemului ocrotirii sănătăţii în zona situaţiei excepţionale.

Asistenţa medicală în situaţii excepţionale –un complex de măsuri (curativ-profilactice, sanitar-epidemiologice, farmaceutice, de avertizare şi informare etc.), întreprinse de către organele de conducere, instituţiile şi formaţiunile medico-sanitare ale sistemului ocrotirii sănătăţii, orientate spre prevenirea, iar în caz de declanşare, reducerea impactului situaţiilor excepţionale asupra sănătăţii oamenilor, acordarea lezaţilor asistenţei medicale urgente cu scopul salvării vieţii, prevenirii eventualelor complicaţii şi restabilirii cît mai curînd posibil a sănătăţii acestora, îndeplinirea altor măsuri de lichidare a consecinţelor medicale ale situaţiilor excepţionale.